SSK MOTT/VACCINATIONER

- Resevaccinationer, TBE vaccinationer samt under höst/vinter även säsongsinfluensa och pneumokockvaccinationer. Se mer info under rubriken "Vaccinationer".


- Blodtryckskontroller.


- Stygn- samt agraffborttagning.


- Hjälp att ta bort fästingar.


- Synkontroller.


- Recept på fysisk aktivitet då det är motiverat.


 -Hjälp med injektion av medhavt läkemedel vid ordination av läkare.


- Mindre omläggningar på icke kroniska sår.


- Är du diabetiker och behöver hjälp med instruktioner kring         injektionsteknik vid test av blodsocker eller administrering av   läkemedel, kan vi hjälpa dig med det.


Vi ger även livsstilsrådgivning.


 Vi utför även som enda klinik i Norden DNA tester på uppdrag av     DNA Legal. För mer information samt prisuppgift kontakta DNA Legal.


 Alla besök är för närvarande tidsbokade. Kostnad för besök på vår

SSK-mottagning är 250:- frikort gäller ej.


 Vid vaccination debiteras endast kostnaden för vaccination. 


Välkommen till Engelbrektsklinikens vaccinationstjänst!

Vi erbjuder en mängd olika vaccinationer till förmånliga priser. Vänd dig till oss för en kostnadsfri konsultation. Kom MINST 1 månad i förväg!

För vaccination av barn under 7 år ser vi gärna att ni kontaktar oss för att boka tid. Vid utlandsresor rekommenderas alltid ett fullgott grundskydd.
I grundskyddet ingår stelkramp, difteri och polio samt kikhosta.

I samband med vaccination är det viktigt att du meddelar oss följande:
Akut, kronisk sjukdom eller infektion
Eventuella allergier
Autoimmuna sjukdomar (MS, RA)
Graviditet
HIV
Eventuella reaktioner vid tidigare vaccinationer


Våra vaccinationer och priser:


Boostrix Polio* = 490 :-
Dukoral (kolera, turistdiarré) = 300 :-/ dos
Hepatit B = 390:-
Hepatit A = 420:-
Influensa = 250 :-

Ixiaro (Japansk Encephalit) = 1200:-
Malariarecept = 100:-
Meningokockvaccin = 700:-
Pneumovax (Lunginflammation) = 380:-
Rabies = 800:-
Stamaril (Gula febern) = 450:-
TBE = 380:-
Twinrix vuxen = 570:-
Twinrix barn = 400:-
Tyfoidfeber, salmonella = 350:-

Ovanstående priser gäller per dos. (Med reservation för uppdatering och felskrivning)


INFORMATION OM VACCINER:


*Boostrix Polio - Boostervaccin (påfyllnadsdos till barn från 4 års ålder, ungdomar och vuxna som tidigare grundvaccinerats) mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis) och polio. Man tar en spruta vart 10:e år. Detta rekommenderas då det allmänna skyddet är för dåligt hos personer över 30 år.
Pris: 490 :-


Pneumokocker - PREVENAR
Prevenar är ett konjugerat pneumokockvaccin som skyddar mot invasiva pneumokocker (orsakade av de sju serotyper som ingår i vaccinet) hos små barn. Pneumokocker kan orsaka invasiv pneumokocksjukdom (IPS), vilket innebär att bakterierna angriper djupare vävnad än slemhinnor. Detta kan resultera i blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, infektion och lunginflammation. Små barn löper större risk att drabbas av IPS då deras immunförsvar är mindre aktivt. Varannat barn på dagis är bärare av pneumokocker utan att vara sjuka och de riskerar att sprida smitta till omgivningen. Prevenar kan ges till barn från 2 månader upp till 5 års ålder. Antalet sprutor varierar beroende på ålder. Prevenar ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för barn födda från 1 juli 2007.

Priorix
Priorix är ett vaccin mot infektioner orsakade av mässling, påssjuka och röda hund. Priorix ges till barn från 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna. Vaccinet stimulerar kroppen att bilda ett långvarigt skydd mot dessa sjukdomar.


Stelkramp
Stelkramp är en sjukdom som orsakas av ett nervgift från bakterier, vilka kommer in i kroppen via sår. Sjukdomen ger svår muskelspasm och har inte sällan dödlig utgång. Bakterien finns alltid i vår omgivning, t ex i jord. En grundvaccinering med 3 injektioner ger skydd i 10 år. Skyddet förnyas med ytterligare en injektion efter c:a 10 år. Alla människor bör ha detta skydd, även här hemma i Sverige. Man blir inte immun efter genomgången infektion.

Difteri
Difteri är fortfarande en vanlig infektionssjukdom i stora delar av världen, främst i u-länderna. Difteri förekommer både som svalg-, näs- och hudinfektion. Grundimmunitet omfattar 3 injektioner fördelade över drygt ett år. Förnyelsedos efter 10 år. Stelkramp och difteri kan ges i kombination.

Polio
Denna virussjukdom finns i stora delar av världen. Viruset sprids via vatten och angriper nervsystemet, vilket kan resultera i förlamningar. Grundimmunitet omfattar fyra injektioner inom en 5-årsperiod. Förnyelsedos efter 5 år. (Vanligvis behöver personer som erhållit 5 eller flera injektioner ingen ytterligare immunisering).

Epidemisk gulsot/ hepatit A - HAVRIX
I Sverige där hygien och renlighet är god har vi ett av världens lägsta naturliga skydd mot gulsot. Epidemisk gulsot är mycket utbredd i alla u-länder samt länderna runt Medelhavet, Östeuropa, Afrika, Asien och Latinamerika. Sjukdomen sprids via förorenad mat och dryck. Epidemisk gulsot är en smittsam virussjukdom som angriper levern med risk för bestående skador. Gammaglobulin skyddar endast i c:a 2 månader och bör därför tas omedelbart efter resa. Numera finns även ett långtidsverkande vaccin tillgängligt. Vaccinationen omfattar 2 injektioner inom en ettårsperiod och ger därefter minst ett 20-årigt skydd.

Hepatit B - ENGERIX
Hepatit B orsakas av ett virus som smittar genom blod och andra kroppsvätskor. Sjukdomen är ganska ovanlig i Norden, men ju längre söder ut man kommer desto större blir riskerna. Vaccinet omfattar 3 injektioner, 2 st med en månads intervall samt en 3:e injektion efter 6 månader. Vaccinationen ger ett 10-årigt skydd.

Kombinationsvaccin hepatit A och B –TWINRIX
Det finns även ett kombinationsvaccin mot både hepatit A och hepatit B. Vaccinationen omfattar 3 injektioner: 2 st med en månads intervall samt en tredje efter 6 månader. Detta är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Meningit
Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningokock-meningnit) är en bakteriesjukdom som kan orsaka livshotande tillstånd. Vaccination rekommenderas om man reser till Centralafrika, Sydamerika eller Arabiska halvön. Två veckor efter en vaccination har man fullt skydd i 3 år.

Japansk encephalit - Ixiaro
Detta är en virussjukdom som förekommer i stora delar av Sydostasien. Sjukdomen överförs via myggor och kan förorsaka en allvarlig hjärnhinneinflammation. Vaccination rekommenderas vid resa till område med pågående epidemi och vid långvarig vistelse (>3 veckor) i endemiskt område (endemi = inom begränsat område) samt även ibland vid kortresor utanför ”skyddad turistmiljö”. Vaccinationen består av 2 injektioner med en månads mellanrum. Skyddet kvarstår i 3 år.

TBE –fästingburen virusencefalit
Detta är en virusinfektion som sprids med infekterade fästingar längs Östersjökusten i Sverige, men även i Central – och Östeuropa. Vaccinatio ger ett bra skydd om du ska vistas i naturen i dessa områden. Grundvaccinationen består av tre sprutor som måste fyllas på var tredje år.

Tyfoid-feber
Detta är en tarmsjukdom som orsakas av en salmonellabakterie. Sjukdomen förekommer i stora delar av Syd- och Mellanamerika, Asien, Afrika samt Mellanöstern. Vid resor till dessa områden rekommenderas vaccin om resan är långvarig (>3 veckor) eller sker under primitiva förhållanden. En vaccination består av en injektion som ger ett 3-årigt skydd.

Kikhosta (pertussis)
är en mycket smittsam sjukdom som påverkar luftvägarna och orsakar svåra attacker av hosta som kan störa normal andning. Hostan åtföljs ofta av ett "kiknande" läte, därav namnet kikhosta. Hostan varar 1-2 månader eller längre. Pertussis hos barn kan också orsaka öroninfektioner, luftrörskatarr som kan vara under lång tid, lunginflammation, krampanfall, hjärnskador och i värsta fall dödsfall.

Kolera och turistdiarré - Dukoral
Kolera är en mycket allvarlig tarmsjukdom. Epidemiska utbrott kan förekomma i olika delar av världen. Kolera bekämpas främst via en förbättrad vattenhygien. Risken för att en frisk resenär insjuknar anses vara mycket liten. Många resenärer till tropiska länder drabbas någon gång av tillfällig diarré under de två första veckorna av resan. Besvären är ofta kortvariga, men ibland tillkommer feber och kräkningar samtidigt som diarréerna kan vara besvärande. Orsaken är oftast bekterier som sprids med förorenad mat och vatten. Du bör vara försiktig med att äta råa grönsaker, frukt, rå fisk och dricka obuteljerat vatten under de första veckornas resa i framför allt Asien, Afrika och Mellan- och Sydamerika. Numer finns det ett drickbart vaccin som ger gott skydd både år kolera och turistdiarré, DUKORAL. Vaccinet påbörjas 2 veckor före avresa. Du som reser utomlands bör också tänka på att ta med tabletter med förebyggande effekt som man äter under vistelsen, TREVIS. Dessa kan man köpa hos oss.

Gula Febern - Stamaril
Gula febern är en virusbetingad sjukdom som smittar via myggor. Den förekommer i ekvatoriella delar av Centralafrika och Sydamerika. Många länder kräver internationellt certifikat om vaccination mot gula febern. Vaccinationen får endast utföras på vissa av Socialstyrelsen godkända institut och Engelbrektskliniken är ett av dem. Vaccinationen ger ett 10-årigt skydd.

Malaria –MALARONE
Sjukdomen sprids via myggor tillhörande släktet frossmyggor ”Anopheles”. Malariamyggan är huvudsakligen aktiv under dygnets mörkare del. Kom ihåg att ingen malaria-profylax är helt säker, därför är det viktigt att du följer föreskriven medicinering. Myggstift, myggmedel och myggnät hjälper (vi tillhandahåller dessa).

Även kläder ger ett visst skydd. Om du insjuknar i feber, diarré eller influensaliknande symtom under eller efter resan, uppsök då alltid läkare om Du vistats inom malariadrabbat område.

Att tänka på under resan

• Tvätta alltid händerna noga efter toalettbesök och före måltid. Använd inte handduk för allmänt bruk på offentliga toaletter.

• Drick aldrig kranvatten och undvik isbitar i drycker. Drick endast kokta drycker eller kommersiella buteljerade drycker. Borsta tänderna med buteljerat vatten.

• Ät inte råa skaldjur, råa grönsaker eller sallader. Undvik glass och mejeriprodukter såvida de inte presenteras i obrutna, pastöriserade förpackningar. Ät aldrig mat eller dryck från gatukök.

• Ät endast nylagad mat, ordentligt genomstekt eller genomkokt.

• Välj frukter (t ex banan, apelsin, avokado) som du själv kan skala.

• Bada endast i simbassänger med god rening (klor, ozon etc.)

 

PÅ ENGELBREKTSKLINIKENS SJUKSKÖTERSKEMOTTAGNING KAN VI HJÄLPA ER MED;